La Vi Moun pa Jwèt 7

Adrien Chenet Christonardeni - February 20 2009, 8:46 AM

LONI GADE KOCHMA LA RENN SOLèY LONI GADE KOCHMA LA RENN SOLèY  * Pa: Christoardeni Christonardeni * Dedikas In Memoriam Pou yon gadyen lapè loni: ( X ) * DDwa pawòl kontre zak kontrè homo sapyen...

! Sajès kasik fè n' wè esklavaj pa gan pèy. Konsyans ipokrit pa dirije n' li bann dèy. Koreksyon pa lwen vin chanje zèv klonn aryen.

Nan platon Fò Nasyonal se te va e vyen Jou lavin' tap pral monte mòn zegwi revèy Pouw Longvin'...

Zouti nou gade wout dans sèkèy...

Anba tray maspinay anvye n'...

Kwè n' pèp plenyen...

Ayiti pot mak sa zòt te fè pèp endyen Lè glwa Anakawona te soulve mèvèy Devan nawè jalou ki te pèdi la fèy Jou bon kèl tap kòz lanmò yon Renn Ayisyen Si non pou ròch poli silex taye maryen Tout òneman diyitè kasik bay akèy...

( Chen lou dirijan lemonn pat dwe poul ògèy...?

) Kwa Alkantara pat fè Ovando kretyen.

Kout ba filozofi Kolon trapel mwayen.

Tan ayè tan jodi zòt pa chanje pouw fèy. Obligasyon ranje vin' fè n'bwè te lòzèy. Devlopman pèp zile n' mande n' gen bon gadyen.

Gè Magwana pral korije Zak tout ansyen.

Rèl anmwe viktim dwe tonbe nan bon zòrèy Lapenn manman marasa ki pèdi parèy Tout sa blije n' wè fot nanm koken nanw panyen.

Ki kwa pèp karayib pral wè kay Zemès dyen...?

Terè la gè vega real fleri batèy...

Koup Sann'...Penn'...Pwasonn' miltipliye gwo kòbèy...

Tou-Tan-Tyakoun Kalibosko met mask zaryen.

Tapi wouj woule pou " Ki de dwa " kap fè n' byen...

Kas blew la plen ak san timoun site solèy. San frèm tache drapo Loni jouw met lòbèy...

Zòrèy Higwe kònnen pou lanmò Adrien.

Trèv La Magwa soulve enterè ti Payen.

Pou la vil chanjel kan kay la Renn bouk Solèy Kagoule dwe sispann bwè sanl nan gwo boutèy. ( " Kanno lokipasyon kontinye zèv kayen..." ).

..

Totem Xaragwa kwaze sou tapyon savyen.

Konsèy Sekirite jete mask pouw koudèy. Solda lapè pat dwe sasinè...

Jal sèkèy...?

Madichon pòv genlè twouble lavi sebyen...?

Pax...Tounen nan tan jistis...Plòt zam pouw anyen...?

Tris pou " Ovando " nèg te bra poul twonpe vyèy. Dwa pèp latè soulve rèy...

konprann zak Abèy...?

Grangou ti maymay pral fòt twòn...Vwa pou damyen...

Christonardeni Christonardeni  Mas 2007 Manhattan Nouyòk, USA Enprimati: Adrien Chenet®© Imprimatur: Adrien Chenet ®© Otè: Christonardeni/Adrien Chenet ®© chenetadr at yahoo.com Otantifikasyon: Adrien Chenet ®© Authentification: Adrien Chenet ®© Tout Dwa Rezève ®© Copy Right ®© C/c *

Return to Message List