La Vi Moun Pa Jwèt 8

Adrien Chenet Christonardeni - February 20 2009, 9:25 AM

CONTROL Forms.SpinButton.1

Bèlè 18 Novanm 2004 Fò Nasyonal 17 Janvye 2005 Bèlè 18 Novanm 2004 Fò Nasyonal 17 Janvye 2005   *
Pa: Christonardeni Christonardeni *
In Memoriam: Adrien Wébert (Djah OBADYA ) * TTemwayaj pa'l manke si pèp dejwe kapris Pou kontre selera san frèm bare kache...?

Dim pouki sou bèlè...

Webè mouri rache...

Ma diw sak rivel jou eskwad flanbel...

Minis...! ( Pou Webè...

Pwoklamasyonw bay rezon jistis...?

) Mwen tap pèdi lavim san rezon zap-zèklè Apre lanmò frèw Dizwit Novanm sou bèlè Anba eskwad ofisyèl ka'p soutni grenn senk...

) Nanw bò maten jou disèt Janvye Demilsenk: ( Rapouswiv eskòt dwòg magouyè kagoule...?

) Mechan relem kòm jèn katye pòv poul boule.

Tout kabre wout travay legal...

Tout vin lakay...

Demachè pa'p bay chans...

Yo te pranm pouw piyay...?

Pritam...

Vèse sanm...

Sa'k pral sovem sonw erè...

Chèf eskwad regrèt li te rele baz sekrè Frèm pat gen chans Dizwit Novanm...

Jou zòt te pranl...

Maltirizel...

Boule kadav kòl siw konprann: Denonse koutay soubreka range palè Kòm zagouti fò nasyonal ...

Prizon malè...

Chèf fè lachas machann dwòg poul touche an goud...?

Dola taye pwèl derespekte gaj dèt poud...

Swat ak simo met vwazinaj rele anmwe...

Yo tire pou touyem san rezon kou tatwe...

Jistis pa'l bliye kot fè mal detwi peyin.

Asasen tap mache fè resèt pou y'al jwil. Salyè kriminèl pa'p bonbe ak san mizè.

Chèf dwe rann kont bay lalwa sil pa move zè.

Ki rezon lanmò frèm...?

Peyil pat lanfè Zòt...?

Poun ankadre Polis-Popilasyon youn-lòt Fòk dwa lavi moun respekte san chwa dange.

Kalamite pèp pa'l bay chèf zwa poul mange Nan koutay lantèman pas dwòg lajan eskont.

Netwayaj vant leta kab met tout moun rann kont Ayiti fè gwo erè nan kraze lame Menm popilasyonl about ak gang afame Redengòt ofisyèl chèf kab twonpe adèp Solisyon pa lwen...

Nil pa chè...

Se jwe ak pèp. Rejim lwa maske kouvri peche pou dilè Rejis kadav moke vigilans popilè Kwaze fè gang ak gang twouble lavi sou pò Rèl anmwe vwazinaj sovem lavim sou fò Mwen pat kab viktim pou rezon lame kraze Kominote entènasyonal yap blaze Lese frape gang atoufè eskwad polis Kagoule eskwad ofisyèl chare zòdis...

Pouki jèn Ayisyen ap mouri san pale...?

( Defans se dwa sakre devan loray kale ...

! ) Cha MINUSTAH pat twò lwen ...

Mwen pat delenkan...

Frèm pat delenkan...

Wa'l sasinenl pouki kan...?

Jitis pou li ak tout lòt viktim pa'p mize Ayiti se tè lendepandans wap glise San jèn peyim pa'p angresew esklavajis.

Lafrik pat gen chans sove milyonl ak Nafis Ruwanda Burundi Zaïr LO.N.U. make Karayib-la pa'p chwal pou lagè zòt plake Biznis dwòg pa klas mwen janm fè...

Vwa pou koutay...

Eske chèf te vlem kandida pou dechoukay...?

Si jistis Ayiti pa wèm nan liv li klè Kadav frèm ap rele vanjans sou tèt mokè...

Jounalis pa chen trèt parèy swat ak simo. Degringolad pouvwa kab bay mas din yon mo Pou jistis pou pitit vant pèp zòt sakrifye...

Kle deregleman gadò lalwa zonbifye ...

Nan peyin jou saa zòdis maske pa'p jwenn wout...

( Saw fèn jodi wa wèl demen...

Se youn pou tout...

! ) Pa'l bliye jou eskwad nou te vin pranm zapè...

! Pouw zouti travay mwen nou tap touyem...

Lapè...

!
Pa'l bliye tou Webè mouri boule nanw pyèj...

Christonardeni Christonardeni  Jiyè 2006 Palè Nasyonzini Manhattan, Nouyòk, USA Imprimatur:  ®©* Enprimati: Adrien Chenet ®©* DPI:PO 1937 øtè: Christonardeni/Adrien Chenet ®©* chenetadr at yaoo.com Authentification: Adrien Chenet ®©* Otantifikasyon:  ®©* Staff: INFERNO MAGAZINE Tout Dwa Rezève ®©*2006®©* Copy Right ®©* 2006 ®©* Ak tout bon konpliman koutwazi plis respè sensè otè a pou : *

Return to Message List