Pwezi Kreyòl Ayisyen:Christonardeni/Adrien Chenet

Christonardeni Adrien Chenet - June 8 2009, 6:37 AM

K'Z LIBÈTEM K'Z LIBÈTEW

K'Z LIBÈTEM K'Z LIBÈTEW

K'Z LIBÈTEM K'Z LIBÈTEW
*
Pa: Christonardeni
Christonardeni
*
In Memoriam: Adrien Joseph Frédéric (La Fleur)
Adrien Wébert ( Djah Obadya )-Adrien Souverain-Bazile Charite-
*
Dedikas Pou: Desalin Jan Jak (Anprè Jak Premye)
*

MMen w Pèp ki gen repondong domi leve lib...

!
Zafè karanklou k nan koze twòk dezavwe...

Patiraj mal debat alwe tò bèt akwe
Sou pan devanti n bra n kadriye k envalib.

Menm janw kavalye k souw falèz pran ekilib
Poul evite degringolad chwal chavire.

Menm janw Pèp lokipasyon bay palavire
Dedouble poul kabre regresyon mache lib.

Se menm jan n sou chimen liberasyon n...

Lidè...

Nou dwe kab desounen malfektè loksidan
K bafre dwa n nan w gè baz pou resous prezidan.

Kat je kontre...

Pèsonalite n bat vidè.

Sòf liberatè n ganw lwanj lit...

Vwa dwa pou w sèp.
Trap kolasyon pa'p anfèje travayè Pèp.

Christonardeni
Christonardeni
Christonardeni

Jen 2009
Wòkfelè Sentè
Man Hat Tan, Nouyòk,

Enprimati:Adrien Chenet ®©
Imprimatur: Adrien Chenet ®©
Otè: Christonardeni/Adrien Chenet ®©
chenetadr at yahoo.com
Otantifikasyon: Adrien Chenet ®©
Authentification: Adrien Chenet ®©
Dwa Otè a Rezève pa Adrien Chenet ®© MMIX (2009)
Tout Dwa Rezève ®©MMIX (2009)
Copy Right ®© MMIX (2009

Ak tout bon konpliman koutwazi plis respè sensè Otèa pou:
*

Return to Message List