Projè pou péyi d'Ayiti

Gary Saintil - June 15 2009, 12:41 AM

Mésié Prézidan an, bonjou!
Mwen salyé travay enpotan ou ap fé nan kondisyon difisil é m'rétiré chapo'm biin ba. Mésié Prézidan an, mwen gen you projé enpotan ki kapab kréyé <<anploua>> é rapoté lajan bay l'Eta é pi anpil lot bagay.

M'ap viv a Paris é tout volonté'm sé poté kontribisyon'm pou'm fè kichôy nan péyi'm...

Alö Mésié Prézidan an, m'ta souété gin okazyon prézanté ou projè sila a.
Mèsi davans!

Return to Message List