yon ti plas pou jèn yo

Saturn Yanick - April 15 2008, 3:26 PM

onè respè pou ou son ekselans Renè G. Preval,
Mwen se yon jèn etidiant nan dènye lane nan inivèsite leta a. mwen swiv deprè tout sak pase nan milye estidianten an sitou nan ki gen a wè nan zafè politik peyi dahiti, mwen fini pa remake ke se yon zafè de interè pèsonel kap regle e se toujou magouy, ak anpil koripsyon, ki ap renye.

mwen ta renmen jwen yon posibilite poum kapap ede pwop tet mwen yon fason poum ka reponn a obligasyon pou travay memwa de soti m.
Mwen swete ke ou prann kam an konsiderasyon pendan map di w bon kouraj nan travay ou a.
Lespwa fè viv!

Return to Message List