Vole Anvayi Achiv nasyonal...

Loulou - August 14 2007, 4:12 PM

MON ami Pierro, you have a good point.

Se nan Achieve National ke tout vole yo chita.

Se an dola meriken oui, yo vle pou ou peye yo. Ki kalite koze sa?

aciv National, se sevis ki pi koronpi nan peyi a. YON sel bagay, si pa gin sitirans, pa gin vole. Papa Rene, gin pou mete impe amba kod et sezi tout bien mal aki sa yo. Ampil Neg nan gouvenman an gin fanmi yo, fanm yo, zanmi yo la. SA fe ront aux chiens, pou si yon citoyen besoin yon extrait d'archive li olbige ale nan labatwa
Achiv nasyonal, pou vole "sou potay"yo, tou vie vole ki kite provinsyo fait dap piyan sou yo! avchive nasional touinin sa la biub rele a yon "caverne de voleurs"..

TON Rene!sa w'ap fe ak sangine, gro kouto sa yo?

gote minot ou?

Pep la bouke ak malfete a palto sa yo

Subject:

Corruption Nan Archive National D'Haiti

Every Haitian complains about corruption in Archive National D'Haiti. In every country in the world, you birth...

Direct replies to this message:

Pathetic. Things must be really boring in Langley...

Pi gwo vole le a se Rene Preval. Mwen pa regret mwen...

Return to Message List