Peine ultime pour les tueurs et kidnappeurs

Pierre - April 1 2010, 6:42 PM

Map salué Prézidan Préval pou blog sa a, ki pèmèt nou ka kominiké ak li é bay

yon opinyon sou politik péyi a.

Mmen menm sa mwen pansé pou fini ak nèg kap touyé,kidnapé moun nan péyi a,

sé tué yo tou, paské gen trop bon Ayisyen ki pèdi lavi yo nan katastrof sa a,

pou jodia nap tété lang ak 2 / 3 grenn vakabon ke nou pap bezwen nan nouvo

Haiti a, paské nèg sa yo moutré ké yo pa genyen sak rélé sansiblkité a nan kè

yo, pou sa ki rivé nan péyi d'ayiti 12 janvié ki sot pasé a, pou wè la nan jé

moun ki vini poté nou sékou, vakabon ap tiré pwop konpatriot yo menm la police

anba bal, sa moutré ké gen Ayisyen ki vrèman enkonparab a pèson sou tè a, si sé

té mwen menm kité chèf déta an Ayiti, si ta gen yon lwa ki di pa tué moun

ki fè krim nan péyi a, gen lot solisyon, Prézidan Préval konsèy ke map ba ou

si vrèman té gen dè mezi ki té pran pou évité kriminèl sa yo sové lè

tranbléman tè,jodia nou pa tap nan tèt chagé sa a, konsèy mwen map mandé dépi

sé nèg ki gen dosié kriminèl pa dwé lib 2 bra 2 pié,men nan grand prizon

bouré sékirité,nan gro péyi kom étazini, kriminèl la gen yon chèn nan piél ki

pap ampéchél maché ni ki pap ampéchél mouté kabann li si li an otè,si chak

kriminèl té gen yon chèn nan pié yo, jodia la police nasyonal pa tap nan tout

tèt chajé sa a, kom nou pa vlé touyé yo tou, mété bon chèn acier nan pié

vakabon épi mété nèg o travay chak jou, se yon konsèy mwen bay Prézidan Préval

nou pa ka rété nan sitiasyon sa a, li pap posib menm pou kontriksyon péyi a.

Return to Message List