LIDE POU CHANJE MANTALITE-Pa:Christonardeni/Ad.Ch

Adrien Chenet- Christonardeni - February 2 2010, 5:51 PM

AYITI ONÈ RESPÈ PÈP ZILEM
( Lide pou chanje Mantalite )
*
AYITI ONÈ RESPÈ PÈP ZILEM
( Pwezi Kreyòl Ayisyen )
*
AYITI ONÈ RESPÈ PÈP ZILEM
*
Pa:( Christonardeni ) - Adrien Chenet
*
*
In Memoriam: Jenvyèv (Kòkòt) Dalzon-Adrien (Djah OBDYA) Wébert-Monik Kamilyen-Gaillard Micha-
*
Dedikas pou: Céramé Jean Guerrier-Compère Gérald-Jean Claude Martha-
*
AYITI ONÈ RESPÈ PÈP ZILEM
*
Pa:Christonardeni
Christonardeni

J Jounenm Solèy pran ke...

! Dezas Zilem pliyew...?

Flanm vòlkan pa'p griyew.

Sakad Tè k pranw san ke.
Pouw vi k akokiyew.

Sovèw nat plas manke.

Sakrifis chanje kè.

Peyiw tyake k piyew.

Zèv Nèg kouplew ne kè.

Zetwal Rwa k makiyew.

Kabicha sou de pyew. Malèw sonw kòd nan ke.
Baz kitonw gwoup kopyew.

Filalang grès banke.

Soupyèw lanmò planke.

Patizan pèp bliyew.

Rèl Zil boude'n Zak Chèf. N Siviv mòw Tè k ante.
Granmesiw lanmou k nèf. Konplimanm paw chante.

Demachè k dlo nan je K kontwolonw fòs perèz.

Evitem Ti Malen k ankadre Balizè.

Lapli k lespwa jaden pa'p jw'ak maleng mizè
Eskwad twoup letranje Sekou dezas bay rèz.

Christonardeni
Christonardeni
Christonardeni

31 JANVYE 2010
Wòkfelè Sentè
Man Hat Tan, Nouyòk, Etazini,USA

Enprimati: Adrien Chenet ®©
Imprimatur: Adrien Chenet ®©
Otè: ( Christonardeni ) - Adrien Chenet
chenetadr at yahoo.com
Dwa Otèa Rezève pa: Adrien Chenet ®© MMX ( 2010 )
Otantifikasyon: Adrien Chenet ®© MMX ( 2010 )
Authentification: Adrien Chenet ®© MMX ( 2010 )
Tout Dwa Rezève ®© MMX ( 2010 )
Copy Right ®© MMX ( 2010

Christonardeni ) - Adrien Chenet
*
Ak tout bon konpliman koutwazi plis respè sensè Otèa Pou tout Estaf redaktè JOUNAL INFERNO MAGAZINE-HAITI.

*
Otèa Adrien Chenet sonw Manm Estaf Jounal INFERNO MAGAZINE-HAITI
*

Return to Message List