LIDE POU CHANJE MANTALITE-Pa:Christonardeni/Ad.Ch

Adrien Chenet-christonardeni - December 24 2009, 2:31 PM

*
*
BLANCHIM PECHEM GAD'M

BLANCHIM PECHEM GAD'M

BLANCHIM PECHEM GAD'M

*
Pa:Christonardeni
Christonardeni
*

In Memoriam: Auguste Florise-Adrien Wébert ( Djah Obadya )-
*
Dedikas Pou: ( X )
*

F Fè glwa Christ reyonnen pouw prens lyann gang pandye.

Sen Zanj yap klewonnen nanw fetay Tanp Gran Dye:
( "Sak fèt poun sovonw moun Mechanstel antòtye

Vi mizèl pat nan goun kot pyel pran nanw mòtye.

Donasyonl kouyonen nan lonbray tripotye.

Ki Lawonl mitonnen.

Pwasonl pè Kanotye...?

Mak repwòch bayonnen.

Trik chare zèv Koutye.

San Pòv anviwonnen konw baraj Gad Woutye.

Klewonnen pou Milòm. Adrese'n ak Dezòm.
Pa dil donte le monn pyèj ak chòk anbale.

Konpasyonl makel fwonl pou dezòd debale.

Blanchim pechem Gadòm: San Christ vèse pou Lòm.
Deplwaye Banyè Rwa poun sovonw Delatè.

Fèw kwak plante pouw moun sove tout Pèp La Tè.

Christonardeni
Christonardeni
Christonardeni

20 Desanm 2009
Wòkfelè Sentè
Man Hat Tan, Nouyòk, Etazini,USA

Enprimati: Adrien Chenet ®©
Imprimatur: Adrien Chenet ®©
Otè: Christonardeni/ Adrien Chenet ®©
chenetadr at yahoo.com
Dwa Otèa Rezève pa: Adrien Chenet ®© MMIX ( 2009 )
Otantifikasyon: Adrien Chenet ®© MMIX ( 2009 )
Authentification:Adrien Chenet ®© MMIX ( 2009 )
Tout Dwa Rezève ®© MMIX ( 2009)
Copy Right ®© MMIX ( 2009

Menw Pòtre Otèa:

Adrien Chenet-Christonardeni
*
Ak tout bon konpliman koutwazi plis respè sensè Otèa pou tout lektè Pwezi Kreyòl Ayisyen- Pa: Christonardeni/Adrien Chenet
*
Otèa Sonw Manm Jounal INFERNO MAGAZINE-HAITI
*

Return to Message List