Koman ou ye?

James Chris - February 11 2007, 3:24 PM

Prezidan mwen kontan anpil pou ou dirije peyi-a malgre pa gen mwayen men nou konnen yon jou peyi sa a gen pou li delivre nou konnen ou volonte ou gen dwa pa gen gwo mwayen men pran pasyans nan djaspora.

nou we fe gwo efo pou koze kidnapin nan te ka bese mwen salye kouraj nan sans sa antouka prezidan kontinye konsa, nou ka we k-naval la mwen poko konnen.

m'ale papa figi a fre.

Return to Message List